USLOVI UPOTREBE

USLOVI UPOTREBE

S obzirom na širok raspon mogućnosti i rizika koje nudi Internet, molimo Vas da obratite pažnju na sledeće opšte uslove upotrebe našeg sajta koje smo izložili radi Vaše i sopstvene zaštite. Hvala na razumevanju.

1. Lični podaci

Molimo Vas da obratite pažnju na našu Pravnu politiku u vezi sa pitanjima o privatnosti podataka.

2. Ažuriranje uslova upotrebe

Zbog čestih tehničkih i zakonskih izmena, postojeći Uslovi korišćenja moraju se s vremena na vreme dopunjavati ili ažurirati. Pre svake posete našem Internet sajtu proverite kada je poslednji put stranica ažurirana. Poslednje ažuriranje učinjeno je u aprilu 2012. godine.

3. Autorska prava, zaštićeni žigovi i druga prava intelektualne svojine

Celokupan sadržaj našeg Internet sajta, uključujući i tekstove, slike, grafičke prezentacije, audio i video snimke, naše su vlasništvo, ukoliko drugačije nije izričito navedeno.  (Molimo Vas da obratite pažnju na izjavu koja se odnosi na hiperlinkove pod brojem 3). Autorski sadržaj može se bez izričitog dopuštenja upotrebljavati samo u privatne, ali ne i u javne ili komercijalne svrhe (preuzimanje, reprodukcije itd.). Izmene, prevodi ili bilo kakve druge promene sadržaja mogu biti učinjene samo uz prethodno pismeno odobrenje kompanije Beiersdorf d.o.o.

Neovlašćena upotreba ili zloupotreba bilo kojeg od registrovanih zaštitnih žigova ili logoa u vlasništvu kompanije Beiersdorf d.o.o. nije dozvoljena.

Imajte na umu da bilo kakvo kršenje našeg autorskog prava ili prava zaštite intelektualne svojine može imati posledice u građanskom i/ili krivičnom postupku.

4. Odricanje od odgovornosti

Ovaj sajt je namenjen upotrebi samo od strane građana zemlje koju ste izabrali na početnoj strani www.niveamen.com i u skladu sa lokalnim zakonskim propisima. Sav materijal na ovom sajtu, uključujući proizvode, servise i informacije, možda nije prikladan ili dostupan za bilo koju lokaciju van ovog područja. U slučaju da su bilo kakve ponude, proizvodi ili usluge dostupne ili predstavljene na ovom sajtu zabranjene primenjivim zakonom zemlje koju ste izabrali, poništavaju se. Molimo Vas da posetite www.niveamen.com i izaberete svoju lokaciju kako bismo Vas usmerili na odgovarajući sajt.

Informacije na ovom internet sajtu vrlo su pažljivo prikupljene i proverene, ali mi ne snosimo odgovornost za aktuelnost, preciznost, potpunost i/ili kvalitet sajta.

Ovaj internet sajt sadrži linkove za Internet sajtove drugih provajdera. Kompanija Beiersdorf d.o.o. nije upoznata sa sadržajem Internet sajtova trećih strana i stoga ne snosi odgovornost za bilo kakav ilegalni sadržaj ili druge prekršaje na Internet sajtovima trećih strana. Međutim, kompanija Beiersdorf AG će brzo ukloniti link ili sadržaj za koji se utvrdi da nije u skladu sa primenjivim zakonima.

Ovaj internet sajt je napravljen da pruži opšte informacije i ni na koji način ne zamenjuje medicinski ili stručni savet. Za takve savete kontaktirajte lekara ili specijalistu prema sopstvenom izboru. Kompanija Beiersdorf d.o.o. ne preuzima odgovornost za postupke preduzete na osnovu informacija koje su dobijene putem ovog internet sajta.

Upotrebu ovog Internet sajta i preuzimanje podataka korisnik čini na sopstveni rizik. Kompanija Beiersdorf d.o.o. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu, naročito baze podataka korisnika, hardvera i/ili softvera korisnika, koja proizlazi iz takvih postupaka. Odgovornost za namerne i ozbiljne greške ostaje nepromenjena.

5. Završne odredbe

Ukoliko bilo koja odredba navedenih uslova jeste ili postane zakonski nevažeća ili neprimenjiva u bilo kojoj jurisdikciji, validnost ili primenjivost svih ostalih odredbi u toj jurisdikciji će ostati nepromenjena.

Ukoliko želite da prijavite kršenje zakonskih odredbi na našem Internet sajtu, molimo Vas da nas kontaktirate.

Beiersdorf d.o.o.
Omladinskih brigada 88a
11070
Srbija
NIVEA info linija 011/3050503